ZANIMIVE POVEZAVE PO SKLOPIH

Skupnost občin Slovenije: http://www.skupnostobcin.si/

Združenje občin Slovenije : http://www.zdruzenjeobcin.si/

Vlada RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko: http://www.svlr.gov.si/

Ustanove državne in javne uprave na spletu: http://www.gov.si/abecedno.html

 

OKOLJE IN PROSTOR:

Ministrstvo za okolje in prostor: http://www.gov.si/mop/

            -          zbirka vprašanj in odgovorov s področja urejanja prostora in graditve objektov:
                      
http://www.kompendij.mop.gov.si/

-          priporočila investitorjem enostavnih del: http://www.enostavni-objekti.mop.gov.si/

-          nova prostorska zakonodaja: http://www.ur-pro.mop.gov.si/index.php

-          občinski programi varstva okolja: http://www.opvo.mop.gov.si/

Agencija RS za okolje: http://www.arso.gov.si/

Urad za prostorski razvoj: http://www.gov.si/upr/

Ekološki sklad: http://www.ekosklad.si/

Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije  http://www.aure.si/

Slovenska fundacija za trajnostni razvoj: http://www.umanotera.org

Svet za varstvo okolja RS: http://212.18.47.244/web/portal.nsf

 

REGISTRI, INFORMACIJSKI SITEMI, …:

e-uprava: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/

Register predpisov RS: http://zakonodaja.gov.si/

Pravni informacijski sitem: http://www.ius-software.si/

Uradni list Online: http://www.uradni-list.si/

Zemljiška knjiga: http://portal.sodisce.si/vpogledi/zk.portal

Bližnjica skozi birokracijo: http://www.informiran.si/

 

BAZE PODATKOV:

EIONET – zbirka okoljskih podatkov: http://nfp-si.eionet.eu.int/

Interaktivni naravovarstveni atlas: http://kremen.arso.gov.si/NVatlas

Statistični urad RS: http://www.stat.si/

Banka statističnih podatkov: http://bsp1h.gov.si/D2300.kom/komstart.html

 

VLADA, MINISTRSTVA, DRŽAVNE USTANOVE:

Vlada RS: http://www.gov.si/

Geodetska uprava RS: http://www.gu.gov.si/

Gospodarska zbornica: http://www.gzs.si/

Center vlade za informatiko: http://www.sigen-ca.si/

Agencija RS za regionalni razvoj: http://www.arr.si/

Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja: http://www.ip-rs.si/

 

NEPREMIČNINE:

Vse o nepremičninah: http://www.slonep.net/

Vse za gradnjo: http://gradnja.slonep.net/

Register nepremičnin: http://www.popis-nepremicnin.si/

 

EVROPA:

EU: http://europa.eu/

Evropska komisija v Sloveniji: http://ec.europa.eu/slovenija/index_sl.htm

EU: http://www.evropskaunija.com/

Evropska okoljska agencija: http://www.eea.europa.eu/

Evropska komisija za okolje: http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm