Začetki Lige pikada MASTER 301 segajo v leto 1996, in od takrat se neprekinjeno izvaja vsako leto, tako da je letos že 14 po vrsti in v tem času se je v celotnem obdobju lige zvrstilo že vrsto ekip in igralcev, ki so nabrali kar nekaj rezultatov. Ti rezultati so v večini ohranjeni in jih počasi objavljamo v različnih primerjalnih tabelah malce za nostalgijo malce zares si jih lahko ogledate v spodnjih tabelah:

* Vse tabele se obnavljajo sezonsko ob zaključku zadnje lige!

* Tabele so zadnjič osvežene do lige 2007

 

  Tabela 1: TABELA EKIP IN IGRALCEV>
  Informativna tabela ekip in igralcev, ki so sodelovale v ligah v letih 1996-2007
   
  Tabela 2: VEČNA LESTVICA  [po abecednem redu]>
  Seštevek vseh rezultatov iz posameznih lig 1996-2006 posameno za igralce, razvrščena po abecednem vrstnem redu igralcev. Razvrstitev igralcev na večni lestvici je razvidna iz prvih štirih kolon, številka v koloni pomeni mesto igralca v  posamezni podlestvici. V tablah 3-6 je VEČNA LESTVICA razvrščena po različnih kategorijah in kaže na določene lastnost igralca:
     
  Tabela 3: +/- NAVADNA LESTVICA>   
    igralci so razvrščeni po razliki med dobljenimi in izgubljenimi igrami; Po domače: Kdo je nabral največji ali najmanši minus!! Več igraš več imaš!
     
  Tabela 4: n KVANTITETNA LESTVICA>    
    igralci so razvrščeni po številu udeležb v ligi; Po domače: Tisti, ki največkrat pride na tekmo! Ima dva motiva: Ali je zelo vesten ali pa Ni važno zmagati, važno je sodelovati!, vsekakor pa je priden!
     
  Tabela 5: Q KVALITETNA LESTVICA>   
    igralci so razvrščeni po procentu meta oz. dobljenih po kolu. Igralcu se odvzame vzorec kvalitete če sodeluje vsaj večino ene lige (20 kol), Igralec, ki ne doseže bonusa udeležbe 20-tih kol se ne more uvrstiti na kvalitetno lestvico in ne more kandidirati na lestvici "prvih 100"; Po domače: Lestvica tistih, ki najbolj zadanejo, Pride na črto pa zmaga! kadarkoli...("u ponoči, če je treba!") Ti igralci navadno igrajo "po jurja"!
     
  Tabela 6: T TOČKOVNA LESTVICA>  
    igralci so razvrščeni po točkah, ki se izračunajo iz doseženih rezultatov igralca. Točke so odvisne od števila dobljenih, udeležbe in procenta meta igralca. Je nekakšna mešanica prejšnih treh lestvic, in nam pove podatek o koristnosti igralca. Isti izračun točk se uporablja v rednem delu lige (za izračun glej pravila lige); Po domače: Igralec na katerega se lahko zanesemo, taki igralci zagotavljajo trdnost ekipe! Je dobrodošel v vsaki ekipi;
   
  Tabela 7: LESTVICA "PRVIH 100"
  Prvih 100 igralcev lige, izračuna se povprečje razvrstitev na večnih lestvicih v tabelah 3-6. Igralci za katere lahko rečemo da imajo status pikaderja, in imajo smisel za igranje pikada in bi z določeno mero treninga in pridnosti v tem športu lahko dosegli tudi kaj več kar trenutno zmorejo!